Teoretické ústavy v Olomouci - stavební úpravy 5 sekcí

Investor: Univerzita Palackého v Olomouci
Místo stavby: Olomouc
Termín dokončení: 2015

Teoretické ústavy Lékařské fakulty UPOL v Olomouci - kompletní vnitřní rekonstrukce 5 sekcí

Zajímavost stavby: rekonstrukce provedena ve velmi krátkém čase (3 měsíce)
 

© 321 Creative People 2015 l  E.PROXIMA, s.r.o. l Holická 31, Olomouc321 creative people