Výměna oken a zateplení obvodového pláště Fakulty tělesné kultury UP Olomouc

Investor: Univerzita Palackého v Olomouci
Místo stavby: Olomouc
Rok dokončení: 2005

Rekonstrukce fasády, výměna oken a nově vystvořwné vstupy do objektu Fakulty tělesné kultury UPOL v Olomouci
 

© 321 Creative People 2015 l  E.PROXIMA, s.r.o. l Holická 31, Olomouc321 creative people